Inhalacje górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok)

25-08-2016

Prawie wszyscy chorzy na mukowiscydozę i pierwotną dyskinezę rzesek wymagają leczenia górnych dróg oddechowych. Potwierdzają to badania na tomografie komputerowym.

W 2013 r. Jochen G. Mainz, prowadzący badania nad problemami z górnymi drogami oddechowymi u chorych na mukowiscydozę, opublikował pracę, z której wynika, iż blisko co trzeci chory na mukowiscydozę doświadcza dolegliwości związanych z górnymi drogami oddechowymi dłużej niż 12 tygodni w roku. Zatoki przynosowe są również przechowalnią dla bakterii u chorych po przeszczepie płuc.

Badania dr Mollera i jego zespołu z 2010 roku wykazały, że tradycyjne inhalacje zatok aerozolem są nieskuteczne. Analiza zatok z wykorzystaniem gammakamery wykazała, że leczniczy aerozol nie docierał do zatok jeśli był podany w sposób tradycyjny tzn. bez pulsacji.
W takim wypadku główną metodą leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych była chirurgia zatok (FESS).

Inhalacja zatok - PARI SINUS

Badania wykazały, że najnowszym i skutecznym sposobem leczenia zatok, jest pulsacyjna metoda podawania aerozolu. Po przeprowadzeniu terapii zatok inhalatorem PARI SINUS, emitującym aerozol w sposób pulsacyjny, gammakamera wykryła obecność podawanego leku w zatokach.

Do tej pory ukazało się kilka wyników badań podawania leków takich jak dornaza alfa, tobramycyna i kolistyna metodą pulsacyjną. Stosowanie dornazy alfa pozwoliło zmniejszyć liczbę objawów chorobowych związanych z górnymi drogami oddechowymi.
Kolistyna okazała się skuteczna w terapii pacjenta po przeszczepie płuc, u którego wyhodowano pałeczkę ropy błękitnej z materiału pobranego z zatok przynosowych. Wyniki obserwacji zespołu dr Mainza z 2012 r. wykazały, że w okresie 60 miesięcy od przeszczepu płuc nie wystąpiło zakażenie dolnych dróg oddechowych pałeczką ropy błękitnej. Z kolei w badaniach prowadzonych w 2011 r. zespół dr Mainza zaprezentował wyniki skutecznej terapii pulsacyjnym aerozolem z zastosowaniem tobramycyny u 12 letniego pacjenta z mukowiscydozą. W wyniku leczenia udało się całkowicie usunąć pałeczkę ropy błękitnej z górnych dróg oddechowych chorego.

Inhalator PARI SINUS do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych

Inhalator PARI SINUS, dzięki któremu pacjenci mogą prowadzić pulsacyjną kurację zatok, z powodzeniem może być stosowany do leczenia dolnych dróg oddechowych. W celu prowadzenia właściwej terapii wybranego obszaru dróg oddechowych należy zapoznać się z instrukcją użytkowania inhalatora.
Szczegółowy opis parametrów inhalatora znajdą Państwo na stronie - link.

Źródło: dr Wojciech Skorupa (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa) – Nowa metoda leczenia górnych dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę (MATIO 3/2014)