Leczenie nadpotliwości urządzeniem do jonoforezy SwiSto 3

25-08-2016

Aparat do jonoforezy SwiSto 3 można stosować do leczenia nadmiernej potliwości dłoni, stóp i okolicy pach. Zabieg leczniczy polega na wykorzystaniu jonoforezy wody i wywołuje efekt antyperspiracyjny już po 15-20 zabiegach trwających od 20 do 30 minut. Zabiegi są bezbolesne, jedyną niedogodnością jest odczuwanie mrowienia w czasie zabiegu wywołane przez przepływ prądu.

 

Przygotowanie urządzenia


Przed pierwszym użyciem aparat SwiSto 3 powinien zostać maksymalnie naładowany. Czas ładowania nowego akumulatora wynosi ok. 10 godzin i w jego trakcie urządzenie nie może być wykorzystywane do celów terapeutycznych. O postępie procesu ładowania informuje umieszczony na wyświetlaczu urządzenia symbol baterii.
Po zakończonym ładowaniu możne przejść do rozpoczęcia terapii. W tym celu należy podłączyć do SwiSto 3 elektrody i przewody elektrod z dwoma wyjściami + i -.

 

Zastosowanie aparatu SwiSto3 do leczenia nadpotliwości dłoni.

 

Leczenie pocenia się stóp lub dłoni


By rozpocząć zabieg leczenie stóp lub dłoni, należy przygotować do zabiegu wanienki do kąpieli leczniczej. Wanienki rozkłada się na równej powierzchni i wkłada do nich elektrody, które następnie są przykrywane znajdującymi się w zestawie siateczkami ochronymi. Ważne by siateczki całkowicie przykrywały elektrody. Wanienki należy napełnić bieżącą wodą do minimalnego poziomu 3-4 cm. Warto sprawdzić, czy woda znajdująca się w wanience nie przeleje się przez jej krawędź po zanurzeniu w niej dłoni lub stóp.
Urządzenie włączamy przyciskiem zasilania przytrzymując go przez jedną sekundę. Dokonać należy wyboru nastaw parametrów urządzenia. Najpierw dokonuje się nastawy natężenia prądu, który należy zatwierdzić przyciskiem SET. Następnie wybieramy za pomocą przycisków inkrementacji i dekrementacji pomiędzy terapią prądem impulsowym a stałym. Ponownie należy potwierdzić swój wybór przyciskiem SET. Na koniec należy określić czas trwania zabiegu definiując najpierw ilość minut, potem sekund. Po etapie wykonywania nastaw można rozpocząć zabieg, zamykając obwód elektryczny umieszczeniem w tackach z wodą i elektrodami dłoni lub stóp.
W trakcie trwania terapii można zmieniać jeszcze natężenie nastawionego prądu. Jednak zaleca się przy zabiegu by dla rąk natężenie prądu nie przekraczało 15 mA, zaś w leczeniu stóp 25 mA.
Zabieg kończy się automatycznie po upłynięciu ustalonego na jego trwanie czasu lub jest przerywany jeśli obwód leczniczy zostanie przerwany np. przez wyjęcie dłoni z wanienek z wodą.
Bo zabiegu należy wyłączyć urządzenie przyciskiem zasilającym, aparat dokona także samoczynnego wyłączenia po upływie dwóch minut.

 

Leczenie nadpotliwości okolic pach - aparatem SwiSto 3
Zastosowanie aparatu SwiSto 3 do jonoforezy do leczenia nadpotliwości okollic pach.

Leczenie nadpotliwości pach


Przygotowanie urządzenia przed zabiegiem dokonywanym w okolicach pach jest analogiczny jak w przypadku terapii dla dłoni i stóp. Jednak zamiast przygotowania wanienek wypełnionych wodą elektrody urządzenia umieszczamy w specjalnych kieszeniach, które należy dobrze namoczyć w wodzie. Aby zamknąć obwód leczniczy należy elektrody znajdujące się w kieszeniach umieścić pod pachami. Utrzymywanie gąbek na miejscu odbywa się poprzez dociśnięcie ramion do ciała. Przed opuszczeniem ramion należy upewnić się, że elektrody i przewody podłączeniowe są włożone do kieszeni, gdyż bezpośredni styk metalu elektrod ze skórą może powodować miejscowe oparzenia.

Przed korzystaniem z urządzenia należy zapoznać się w sposób szczegółowy z jego instrukcją i w sposób restrykcyjny stosować się do jej zaleceń, co zapewni bezpieczny sposób korzystania z aparatu.
Opis urządzenia, jego zdjęcia i parametry znajdują się na stronie – link.