Terapia masażem

Terapia masażem
Masaż jest jedną z najstarszych sztuk medycznych. Jest formą oddziaływania na organizm bodźcami mechanicznymi, głównie w postaci ucisku na tkanki, w celu stymulacji organizmu. Wyróżniamy wiele rodzajów masażu w zależności od zastosowanej formy i intensywności:

- masaż leczniczy
- masaż relaksacyjny
- masaż pobudzający.  

Stosowane techniki masażu mają wpływ na cały organizm człowieka, ponieważ oddziałują bezpośrednio na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, więzadła, torebki stawowe a także pośrednio na układ krwionośny, nerwowy, limfatyczny. 
Masaż ma niepodważalne znaczenie lecznicze i przyczynia się do poprawy sprawności psychofizycznej. Działa na cały organizm powodując odprężenie i zmniejszenie napięcia psychicznego co ma ogromne znaczenie terapeutyczne.
Wpływ masażu na ciało możemy podzielić na działanie lokalne (miejscowe) oraz działanie ogólne na nasz organizm. 
Działanie lokalne - bezpośredni wpływ masażu na tkanki masowane. 
Działanie ogólne - wpływ związany ze zmianami odruchowymi w układach: krążenia, nerwowym, wewnątrzwydzielniczym i narządach wewnętrznych.

Wpływ masażu na tkankę skórną:

 • masaż ułatwia oddychanie skórne,
 • poprawia czynność wydalniczą gruczołów łojowych i potowych,
 • rozszerza naczynia skórne, przez co poprawia się odżywianie skóry,
 • przyspiesza obieg krwi i chłonki w naczyniach skórnych.

Wpływ masażu na tkankę mięśniową:

 • masaż zwiększa zdolność mięśni do pracy,
 • mięśnie są lepiej zaopatrywane w tlen i substancje odżywcze,
 • szybciej wydalane są produkty przemiany materii,
 • masaż zapobiega zanikom mięśniowym.

Wpływ masażu na stawy i aparat więzadłowy:

 • zwiększa się elastyczność i wytrzymałość aparatu więzadłowego,
 • poprawia się ruchomość stawów,
 • polepsza się ukrwienie, co powoduje lepszą i szybszą wymianę produktów rozpadu na substancje odżywcze.

Wpływ masażu na układ krwionośny i limfatyczny:

 • masaż pobudza te układy do pracy, co wpływa na lepsze zaopatrzenie organów w tlen i substancje odżywcze,
 • ułatwia odpływ krwi żylnej,
 • likwiduje objawy zastoinowe, szybciej wchłaniają się obrzęki,
 • wzrasta szybkość obiegu krwi.

Wpływ masażu na układ nerwowy:

 • masaż wpływa na centralny układ nerwowy za pośrednictwem układu obwodowego,
 • powoduje szybsze przesyłanie bodźców do mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego i pozostałych narządów ustroju, a w zależności od sposobu wykonania masaż może mieć działanie uspokajające lub pobudzające.

Wpływ masażu na pozostałe układy organizmu ludzkiego:

 • przyspiesza obieg krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym zwiększa ilość krwi dostarczanej do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa, wpływając pozytywnie na działanie układu oddechowego,
 • masaż pośrednio wpływa na układ pokarmowy poprawiając jego ukrwienie, przez co poprawia się trawienie, przyswajanie substancji odżywczych, a także przyspiesza wydalanie z przewodu pokarmowego produktów niestrawionych,
 • poprawia się czynność filtracyjna nerek (tym samym po masażu zwiększa się ilość wydalanego moczu).Światowy lider w produkcji foteli masujących