Butle tlenowe

Butle tlenowe

Tlenoterapię stosuje się w ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej. Bezwzględnym wskazaniem w stanach ostrych jest wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) <94%; wyjątek stanowi rozpoznana lub podejrzewana hiperkapniczna niewydolność oddechowa. 

Domowe leczenie tlenem (DLT) prowadzi się w zaawansowanej przewlekłej niewydolności oddechowej (spowodowanej najczęściej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc [POChP]; rzadziej rozstrzeniami oskrzeli, samoistnym włóknieniem płuc lub mukowiscydozą); niekiedy też u chorych z przewlekłą niewydolnością serca lub zaawansowaną chorobą nowotworową. 

W POChP przewlekła tlenoterapia jest zwykle konieczna u chorych w IV stadium choroby. 
 

Butla tlenowa 2,0l, tlenowe aluminium, HUM

Butla tlenowa 2,0l, tlenowe aluminium, HUM

996,00 zł
Do koszyka