Ciśnieniomierze kliniczne

Ciśnieniomierze kliniczne
Uszeregowaliśmy urządzenia do pomiaru ciśnienia w trzech kategoriach:
- ciśnieniomierze bezrtęciowe
- ciśnieniomierze rtęciowe
- ciśnieniomierze zegarowe
Wszystkie prezentowane przez nas urządzenia spełniają wymogi jakie są stawiane przed ciśnieniomierzami stosowanymi w placówkach publicznych.