Ultrasonograf CardioHealth

Ultrasonograf CardioHealth

Ultrasonograf CardioHealth Station (CHS)


Znaczenie tętnic szyjnych dla ukrwienia mózgu znali już starożytni Grecy, którzy uciskali tą tętnicę w celu uzyskania krótkotrwałej utraty przytomności przy obrzędzie obrzezania.

Najczęstszą przyczyną zwężenia lub niedrożności tętnic szyjnych jest ich miażdżyca, do której predysponują takie same czynniki ryzyka jak w przypadku pozostałych naczyń. Zwężenie lub niedrożność tętnic szyjnych jest przyczyną 30 — 40% udarów mózgu; ponieważ te tętnice są stosunkowo łatwo dostępne chirurgicznie, ich wczesne leczenie jest dobrym sposobem zmniejszenia częstości tych zawałów (których rocznie notuje się w Polsce ok. 75.000).

Miejscem najczęstszego zwężenia lub niedrożności tętnic szyjnych pozaczaszkowych jest rozwidlenie tętnicy szyjnej wspólnej (40% chorych). Do zmian miażdżycowych mogą dołączyć się zmiany zakrzepowe, pojawiające się nagle lub narastające powoli.

CardioHealth Station (CHS) jest innowacyjnym przenośnym ultrasonografem firmy Panasonic stworzonym w oparciu o technologię ultradźwiękową, który łączy tradycyjny sercowy algorytm stratyfikacji ryzyka i ułatwia wykonanie pomiaru CIMT, w tym automatycznie podaje wynik obecności płytki miażdżycowej lub jej brak w tętnicy szyjnej. Dzięki wykorzystaniu CHS pełna ocena ryzyka występowania miażdżycy tętnic szyjnych (arteriosklerozy) może być wykonana w ciągu kilku minut.