Koncentratory tlenu

Koncentratory tlenu

Tlenoterapia to metoda terapeutyczna wykorzystująca zwiększenie stężenia tlenu w powietrzu wdechowym w leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej. Bezwzględnym wskazaniem w stanach ostrych jest wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) <94%; wyjątek stanowi rozpoznana lub podejrzewana hiperkapniczna niewydolność oddechowa. 

Tlenoterapię przeprowadza się ją z wykorzystaniem urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. Stosuje się ją u pacjentów cierpiących na niewydolność oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc. Rozwój technologii medycznych pozwala obecnie na prowadzenie tego typu terapii nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także w domu.


Domowe leczenie tlenem (DLT) prowadzi się w zaawansowanej przewlekłej niewydolności oddechowej (spowodowanej najczęściej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc [POChP]; rzadziej rozstrzeniami oskrzeli, samoistnym włóknieniem płuc lub mukowiscydozą); niekiedy też u chorych z przewlekłą niewydolnością serca lub zaawansowaną chorobą nowotworową. 

W POChP przewlekła tlenoterapia jest zwykle konieczna u chorych w IV stadium choroby. 
 

Koncentrator tlenu oxy 6000 6 L/min firmy Bitmos

Koncentrator tlenu oxy 6000 6 L/min firmy Bitmos

3 190,00 zł
Do koszyka