Monitory płuc elektroniczne dla pacjenta

Monitory płuc elektroniczne dla pacjenta
Monitorowanie dróg oddechowych przez pacjenta jest bardzo ważnym elementem nowoczesnej terapii chorób przewlekłych takich jak astma, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP/ang.COPD) oraz po transplantacji płuc. 
Leczenie wpływa na jakość naszego życia, warto więc zacząć monitorowanie stanu dolnych dróg oddechowych już na początku wystąpienia niepokojących objawów oraz w celu obserwacji postępów zastosowanej terapii.
Monitory elektroniczne PIKO-1, PIKO-6, ASMA-1 w bezinwazyjny sposób mierzą wydolność płuc i pozwalają dokonać  właściwej i szybkiej oceny stanu dolnych dróg oddechowych.
 
 
Ustnik jednorazowy do spirometrii i badań oddechowych 1 szt.

Ustnik jednorazowy do spirometrii i badań oddechowych 1 szt.

1,30 zł
Do koszyka