Spirometry

Spirometry
Spirometria jest podstawowym badaniem wykonywanym w celu diagnostyki schorzeń układu oddechowego tj. zapalenia oskrzeli, rozedmy, wyjaśnia przyczyny duszności oraz pozwala wykryć jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP/ang.COPD).

Połączenie badania z próbą wysiłkową pozwala ocenić wydolność zarówno oddechową, jak i krążeniową, a połączenie z próbą farmakologiczną pomocne jest w ustaleniu rozpoznania m.in. astmy oskrzelowej.

Próby farmakologiczne polegają na wykonaniu pomiarów spirometrycznych po podaniu leków w aerozolu, które kurczą lub rozszerzają oskrzela; umożliwia to ocenę wrażliwości błony mięśniowej oskrzeli na poszczególne leki.
Można także stosować „testy prowokacyjne”, polegające na podaniu inhalacyjnie podejrzanego alergenu (substancji prowokującej napad astmatyczny) i spirometrycznej rejestracji przebiegu ewentualnego ataku astmatycznego.

Pomiary spirometryczne wykonuje się przy użyciu spirometrów wyposażonych w specjalną głowicę oraz ustnik lub filtr.  Do badania spirometrycznego pacjentowi zakłada się odpowiedni klips na nos, by wydychane powietrze w całości przechodziło przez głowicę spirometru.
Osoba badana wykonuje kilka oddechów do aparatu, który oblicza stosunek zmierzonych pojemności płuc i szybkości wydechu i porównuje je z normami przypisanymi do wieku, płci i wzrostu. Dlatego przed badaniem do pamięci aparatu spirometrycznego wprowadza się wiek, płeć i wzrost badanego.

Za nieprawidłowe uważane są wyniki poniżej 80 proc. przewidywanej dla pacjenta wartości, ale szczegółowej interpretacji wyniku dokonuje lekarz.

Koniecznie trzeba przestrzec wszystkich palaczy, że ich płuca są dużo starsze niż przewidują normy wiekowe, ponieważ główną przyczyną przedwczesnego starzenia się płuc jest dym tytoniowy. 
Każdy palący papierosy powinien systematycznie wykonywać badanie spirometryczne. Jeżeli wynik okaże się nieprawidłowy musi jak najszybciej zerwać z nałogiem, w przeciwnym razie nieuniknione jest rozwinięcie się ciężkiej postaci POChP. Oznacza to bardzo dokuczliwą duszność, nawet podczas niewielkiego wysiłku.

Wynik spirometrii zależy od stanu zdrowia płuc oraz od techniki wykonywania badania. Najlepiej przed badaniem poćwiczyć w domu: głęboki wdech, bardzo silny, gwałtowny wydech trwający ok. 6 sekund.

W badaniu spirometrycznym ważne są 3 wyniki:

FEV1 (szybkość wydechu),

FVC (pojemność życiowa płuc),

stosunek FEV1 do FVC.

Spirometria u ludzi zdrowych może być pomocna w ocenie ich przydatności do pracy w określonych zawodach lub uprawiania sportów.

Badanie może być powtarzane wielokrotnie, u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych, ale bez wykonywania prób farmakologicznych i prowokacyjnych.

Lider w produkcji urządzeń do badania układu oddechowego 
Ustnik jednorazowy do spirometrii i badań oddechowych 1 szt.

Ustnik jednorazowy do spirometrii i badań oddechowych 1 szt.

1,30 zł
Do koszyka