Troponin I Test 10 szt

  • Dodaj recenzję:
  • 052DB
  • Czas realizacji: Towar wysyłamy w terminie do 5 dni roboczych
  • szt.
  • Cena netto: 159,44 zł 172,20 zł

Troponin I Test

Szybka diagnostyka zawału


Troponin I Test (test troponinowy) to szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania ludzkiej sercowej Troponiny I we krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Test jest pomocny w diagnostyce zawału serca.

• Szybki czas wykonania
• Badanie można wykonać z krwi pełnej, surowicy lub osocza
• Można wykorzystać krew z opuszki palca (bez nakłuwania żył)
• Przechowywanie w temperaturze pokojowej


Ze względu na swoją wysoką specyficzność i czułość troponina jest obecnie jednym z najbardziej cenionych biomarkerów zawału serca. Uwalnianie cTnI stwierdzono również w chorobach serca innych niż zawał serca, takich jak niestabilna choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca i niedokrwienne uszkodzenie serca związane z zabiegiem pomostowania aortalno-wieńcowego. Jednostopniowy szybki test wykrywający troponinę I jest szybkim testem diagnostycznym wykrywającym selektywnie cTnI we krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Test jest powszechnie stosowany w Europie i w Polsce.


Co to jest troponina?

Troponina jest kompleksem białek regulujących skurcze w mięśniach szkieletowych i mięśniach serca. Kompleks troponiny składa się z trzech wyróżniających polipeptyd komponentów, troponiny I (TNI), troponiny T (TnT) i troponiny C (TNC), i odgrywa zasadniczą rolę w przekazywaniu sygnału wewnątrzkomórkowej interakcji wapnia aktyna-miozyna. TNC tkanek serca jest identyczna, jak w tkankach szkieletowych, ale izoformy TNI i TnT serca różnią się od izoform szkieletu, które umożliwiają rozwój konkretnych przeciwciał. Ponadto poziom cTnI we krwi staje się podwyższony w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego lub martwicy. Dlatego też cTnI jest używana jako pomoc w diagnostyce zawału serca. Badania nad kinetyką uwalniania wskazują, że cTnI nie jest wczesnym markerem martwicy mięśnia sercowego. Pojawia się w surowicy w ciągu 3-6 godzin od wystąpienia objawów, podobnie do uwalniania CK-MB. Jednak cTnI pozostaje podwyższone 4-9 dni po AMI.


Zasada działania testu do wykrywania troponiny

Troponina I Test jest testem immunologicznym, który jakościowo wykrywa cTnI we krwi pełnej, osoczu lub surowicy. Membrana testowa jest pokryta w obszarze linii testowej odczynnikiem wychwytującym . Podczas wykonywania testu cTnI zawarta w próbce krwi pełnej, osoczu lub surowicy reaguje z dwoma specyficznymi przeciwciałami anty cTnI, z których jedno informuje o wiązaniu odczynnika wychwytującego a drugie jest zaznaczone kolorem. Poprzez siłę kapilarną mieszanka przechodzi przez membranę. W obszarze linii testowej kompleks przeciwciał cTnI został wychwycony przez nieruchomy odczynnik wychwytujący generując czerwoną linię. Wskazuje ona na wynik pozytywny. Jeśli próbka nie zawiera cTnI w obszarze testowym nie pojawia się żadna linia, co wskazuje na wynik negatywny. Ponadto w obszarze linii kontrolej (C) testu zawsze musi ukazać się czerwona linia, która tworzona jest niezależnie od koncentracji cTnI w obszarze próbki. Linia kontrolna wskazuje, że zastosowano wystarczającą ilość próbki i że płyn całkowicie przeniknął przez membranę.


Testy dostępne w opakowaniach:
025DB 20 szt
052DB 10 szt


Opis produktu:
  • Temp. przechowywania 2-30ºC
  • Termin ważności 24 m-ce od daty produkcji
  • Badana próbka krew pełna/osocze/surowica
  • Czas wykonania ~ 45 sekund Odczyt wyniku 10 minut
  • Zawartość zestawu testowego: płytki testowe, pipety, bufor, instrukcja wykonywania

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, do diagnostyki in-vitro.